TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

23024

: 169

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 23024RH
Boundary dimensions(mm) d 120
D 180
B 46
r(min) 2
Basic load ratings(kN) Cr 314
C0r 524
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 1700
Oil lub. 2300
Mounting dimensions(mm) da(min) 130
Da(max) 170
ra(max) 2
Constant e 0.23
Axial load factors Y1 2.95
Y2 4.40
Y0 2.89
(Refer.)Mass(kg)   4.90

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20