TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

22328

: 166

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 22328R
Boundary dimensions(mm) d 140
D 300
B 102
r(min) 4
Basic load ratings(kN) Cr 1100
C0r 1410
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 1300
Oil lub. 1700
Mounting dimensions(mm) da(min) 158
Da(max) 282
ra(max) 3
Constant e 0.38
Axial load factors Y1 1.76
Y2 2.63
Y0 1.72
(Refer.)Mass(kg)   36.2

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20