TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

22322

: 163

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 22322RHR
Boundary dimensions(mm) d 110
D 240
B 80
r(min) 3
Basic load ratings(kN) Cr 828
C0r 1040
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 1400
Oil lub. 1900
Mounting dimensions(mm) da(min) 124
Da(max) 226
ra(max) 2.5
Constant e 0.33
Axial load factors Y1 2.03
Y2 3.02
Y0 1.98
(Refer.)Mass(kg)   20.2

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20