TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

22319

: 161

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 22319RHR
Boundary dimensions(mm) d 95
D 200
B 67
r(min) 3
Basic load ratings(kN) Cr 586
C0r 726
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 1800
Oil lub. 2300
Mounting dimensions(mm) da(min) 109
Da(max) 186
ra(max) 2.5
Constant e 0.33
Axial load factors Y1 2.02
Y2 3.00
Y0 1.97
(Refer.)Mass(kg)   11.6

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20