TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

22316

: 1193

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 22316RHR
Boundary dimensions(mm) d 80
D 170
B 58
r(min) 2.1
Basic load ratings(kN) Cr 275
C0r 339
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 2100
Oil lub. 2800
Mounting dimensions(mm) da(min) 92
Da(max) 158
ra(max) 2
Constant e 0.35
Axial load factors Y1 1.95
Y2 2.90
Y0 1.91
(Refer.)Mass(kg)   6.44

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20