TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

22315

: 158

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 22315RHR
Boundary dimensions(mm) d 75
D 160
B 55
r(min) 2.1
Basic load ratings(kN) Cr 393
C0r 473
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 2200
Oil lub. 3000
Mounting dimensions(mm) da(min) 87
Da(max) 148
ra(max) 2
Constant e 0.35
Axial load factors Y1 1.95
Y2 2.90
Y0 1.91
(Refer.)Mass(kg)   6.13

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20