TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

22313

: 156

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 22313RHR
Boundary dimensions(mm) d 65
D 140
B 48
r(min) 2.1
Basic load ratings(kN) Cr 305
C0r 360
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 2600
Oil lub. 3400
Mounting dimensions(mm) da(min) 77
Da(max) 128
ra(max) 2
Constant e 0.34
Axial load factors Y1 1.98
Y2 2.94
Y0 1.93
(Refer.)Mass(kg)   4.15

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20