TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

22311

: 154

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 22311RHR
Boundary dimensions(mm) d 55
D 120
B 43
r(min) 2
Basic load ratings(kN) Cr 236
C0r 264
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 3000
Oil lub. 4000
Mounting dimensions(mm) da(min) 65
Da(max) 110
ra(max) 2
Constant e 0.36
Axial load factors Y1 1.85
Y2 2.76
Y0 1.81
(Refer.)Mass(kg)   2.72

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20