TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

22238

: 1184

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 22238R
Boundary dimensions(mm) d 190
D 340
B 92
r(min) 4
Basic load ratings(kN) Cr 1110
C0r 1730
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 1100
Oil lub. 1300
Mounting dimensions(mm) da(min) 208
Da(max) 322
ra(max) 3
Constant e 0.29
Axial load factors Y1 2.29
Y2 3.41
Y0 2.24
(Refer.)Mass(kg)   37.4

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20