TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

22224

: 146

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 22224RHR
Boundary dimensions(mm) d 120
D 215
B 58
r(min) 2.1
Basic load ratings(kN) Cr 565
C0r 764
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 1500
Oil lub. 2000
Mounting dimensions(mm) da(min) 132
Da(max) 203
ra(max) 2
Constant e 0.26
Axial load factors Y1 2.60
Y2 3.87
Y0 2.54
(Refer.)Mass(kg)   10.6

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20