TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

22222K

: 1175

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 22222RHRK
Boundary dimensions(mm) d 110
D 200
B 53
r(min) 2.1
Basic load ratings(kN) Cr 491
C0r 642
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 1700
Oil lub. 2200
Mounting dimensions(mm) da(min) 122
Da(max) 188
ra(max) 2
Constant e 0.26
Axial load factors Y1 2.64
Y2 3.93
Y0 2.58
(Refer.)Mass(kg)   7.21

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20