TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

22220

: 144

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 22220RHR
Boundary dimensions(mm) d 100
D 180
B 46
r(min) 2.1
Basic load ratings(kN) Cr 377
C0r 481
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 1900
Oil lub. 2500
Mounting dimensions(mm) da(min) 112
Da(max) 168
ra(max) 2
Constant e 0.25
Axial load factors Y1 2.74
Y2 4.08
Y0 2.68
(Refer.)Mass(kg)   5.11

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20