TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

22218

: 142

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 22218RHR
Boundary dimensions(mm) d 90
D 160
B 40
r(min) 2
Basic load ratings(kN) Cr 298
C0r 381
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 2100
Oil lub. 2800
Mounting dimensions(mm) da(min) 100
Da(max) 150
ra(max) 2
Constant e 0.24
Axial load factors Y1 2.79
Y2 4.15
Y0 2.73
(Refer.)Mass(kg)   3.05

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20