TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

22216K

: 1165

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 22216RHRK
Boundary dimensions(mm) d 80
D 140
B 33
r(min) 2
Basic load ratings(kN) Cr 217
C0r 271
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 2400
Oil lub. 3200
Mounting dimensions(mm) da(min) 90
Da(max) 130
ra(max) 2
Constant e 0.22
Axial load factors Y1 3.07
Y2 4.57
Y0 3.00
(Refer.)Mass(kg)   2.13

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20