TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

22215K

: 1163

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 22215RHRK
Boundary dimensions(mm) d 75
D 130
B 31
r(min) 1.5
Basic load ratings(kN) Cr 193
C0r 236
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 2600
Oil lub. 3400
Mounting dimensions(mm) da(min) 83.5
Da(max) 121.5
ra(max) 1.5
Constant e 0.22
Axial load factors Y1 3.07
Y2 4.57
Y0 3.00
(Refer.)Mass(kg)   1.69

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20