TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

22211

: 135

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 22211RHR
Boundary dimensions(mm) d 55
D 100
B 25
r(min) 1.5
Basic load ratings(kN) Cr 124
C0r 144
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 3400
Oil lub. 4600
Mounting dimensions(mm) da(min) 63.5
Da(max) 91.5
ra(max) 1.5
Constant e 0.24
Axial load factors Y1 2.84
Y2 4.23
Y0 2.78
(Refer.)Mass(kg)   0.867

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20