TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

22210

: 134

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 22210RHR
Boundary dimensions(mm) d 50
D 90
B 23
r(min) 1.1
Basic load ratings(kN) Cr 103
C0r 122
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 3900
Oil lub. 5200
Mounting dimensions(mm) da(min) 57
Da(max) 83
ra(max) 1
Constant e 0.24
Axial load factors Y1 2.79
Y2 4.15
Y0 2.73
(Refer.)Mass(kg)   0.780

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20