TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

22205

: 129

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 22205RHR
Boundary dimensions(mm) d 25
D 52
B 18
r(min) 1
Basic load ratings(kN) Cr 45.4
C0r 48.1
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 7000
Oil lub. 9300
Mounting dimensions(mm) da(min) 31
Da(max) 46
ra(max) 1
Constant e 0.35
Axial load factors Y1 1.91
Y2 2.85
Y0 1.87
(Refer.)Mass(kg)   0.220

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20