TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

21320

: 127

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 21320RH
Boundary dimensions(mm) d 100
D 215
B 47
r(min) 3
Basic load ratings(kN) Cr 416
C0r 524
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 1600
Oil lub. 2200
Mounting dimensions(mm) da(min) 114
Da(max) 201
ra(max) 2.5
Constant e 0.22
Axial load factors Y1 3.02
Y2 4.49
Y0 2.95
(Refer.)Mass(kg)   8.80

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20