TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

21316

: 123

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 21316RH
Boundary dimensions(mm) d 80
D 170
B 39
r(min) 2.1
Basic load ratings(kN) Cr 275
C0r 339
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 2100
Oil lub. 2800
Mounting dimensions(mm) da(min) 92
Da(max) 158
ra(max) 2
Constant e 0.23
Axial load factors Y1 2.88
Y2 4.29
Y0 2.82
(Refer.)Mass(kg)   4.20

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20