TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

21314

: 121

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 21314RH
Boundary dimensions(mm) d 70
D 150
B 35
r(min) 2.1
Basic load ratings(kN) Cr 215
C0r 260
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 2400
Oil lub. 3200
Mounting dimensions(mm) da(min) 82
Da(max) 138
ra(max) 2
Constant e 0.24
Axial load factors Y1 2.84
Y2 4.23
Y0 2.78
(Refer.)Mass(kg)   3.00

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20