TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

21311

: 118

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 21311RH
Boundary dimensions(mm) d 55
D 120
B 29
r(min) 2
Basic load ratings(kN) Cr 144
C0r 165
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 3000
Oil lub. 4100
Mounting dimensions(mm) da(min) 65
Da(max) 110
ra(max) 2
Constant e 0.25
Axial load factors Y1 2.71
Y2 4.03
Y0 2.65
(Refer.)Mass(kg)   1.69

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20