TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

21307

: 114

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 21307RH
Boundary dimensions(mm) d 35
D 80
B 21
r(min) 1.5
Basic load ratings(kN) Cr 69.6
C0r 75.3
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 4500
Oil lub. 6000
Mounting dimensions(mm) da(min) 43.5
Da(max) 71.5
ra(max) 1.5
Constant e 0.27
Axial load factors Y1 2.49
Y2 3.71
Y0 2.43
(Refer.)Mass(kg)   0.510

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20