TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại : 0898 307 369

Văn Phòng Đại Diện Tại TP.HCM

Điện Thoại : (08) 66858822

21306

: 113

Spherical roller bearings - Spherical roller bearings

 
  Bearing No. 21306RH
Boundary dimensions(mm) d 30
D 72
B 19
r(min) 1.1
Basic load ratings(kN) Cr 59.3
C0r 62.7
Limiting speeds(min-1) Grease lub. 5200
Oil lub. 7000
Mounting dimensions(mm) da(min) 37
Da(max) 65
ra(max) 1
Constant e 0.27
Axial load factors Y1 2.49
Y2 3.71
Y0 2.43
(Refer.)Mass(kg)   0.380

 Sản Phẩm Mới 

Phốt Bơm Nước Cao

Giá: Xin Liên Hệ
: 1593

Phốt Bơm Nước Chén Dính

Giá: Xin Liên Hệ
: 1594

Phốt Bơm Nước Chén Rời

Giá: Xin Liên Hệ
: 1595

Phốt Bơm Nước Lùn

Giá: Xin Liên Hệ
: 1596
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20